Chính sách bảo mật – May L’odeur Việt Nam

chính sách bảo mật

May L’odeur Việt Nam cam kết đảm bảo tính bảo mật với những thông tin mà khách hàng cung cấp. Trong quá trình quản lý và sử dụng thông tin, chúng tôi tuân thủ các cam kết bảo mật sau: 

Thông tin thu thập

 • May L’odeur đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp khi tiến hành thu thập thông tin của khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Thông tin thu thập về khách hàng bao gồm: Tên, giới tính, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm của May L’odeur và những thông tin khác Khách hàng đã cung cấp. 
 • Những thông tin được thu thập để cung cấp đến các sản phẩm tốt hơn cho khách hàng, làm rõ nhu cầu cũng như phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Đối với khách hàng truy cập vào website, May L’odeur có thể thu thập các thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị sử dụng, thời gian truy cập, hành vi truy cập để phục vụ mục đích cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

 • May L’odeur Việt Nam sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng với mục đích thu thập. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi khách hàng đồng ý hoặc tùy theo quy định của pháp luật. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. May L’odeur cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho cá nhân, tổ chức nào bên ngoài công ty nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • May L’odeur Việt Nam có thể sẽ sử dụng thông tin khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm, nhu cầu khách hàng cũng như cung cấp đến khách hàng các chương trình khuyến mãi.
 • May L’odeur Việt Nam sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • May L’odeur Việt Nam tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

 • May L’odeur Việt Nam bảo mật thông tin khách hàng bằng nhiều cách thức phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin.
 • May L’odeur Việt Nam chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty.

Cam kết Bảo mật

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • May L’odeur cam kết các thông tin sẽ được quản lý cẩn trọng. Đội ngũ của May L’odeur có trách nhiệm quản lý và kiểm soát những thông tin này theo Nguyên tắc bảo mật của May L’odeur.

Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.